31/07/2023 16:01        

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP TUYÊN TRUYỀN QUY HOẠCH TỈNH KHÁNH HÒA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050