14/01/2021 10:54        

Doanh nghiệp tư nhân

1

Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư VCN

2 Đảng bộ Công ty Cổ phần Nha Trang SeaFoods F17
3 Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510
4 Đảng bộ Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang
5 Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa
6 Đảng bộ Công ty Cổ phần Khai thác Bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa
7 Đảng bộ Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang
8 Chi bộ Công ty Cổ phần Phụ Liệu May Nha Trang
9 Chi bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa
10 Chi bộ Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản
11 Chi bộ Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa
12 Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Khánh Hòa
13 Chi bộ Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Khánh Hòa
14 Chi bộ Công ty Cổ phần Hoàng Thuận Phát
15 Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong
16 Chi bộ Bảo Long Khánh Hòa
17 Chi bộ Công ty Cổ phần Nhôm Khánh Hòa
18 Chi bộ Công ty Cổ phần Sun Taxi
19 Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang
20 Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vật tư nông nghiệp K-Homes
21 Chi bộ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Khánh Hòa
22 Chi bộ Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học
23 Chi bộ Công ty Cổ phần Mascopex 
24 Chi bộ Khách sạn Hữu Nghị
25 Chi bộ Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa
26 Chi bộ Công ty Cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng giao thông Khánh Hòa
27 Chi bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Khánh Hòa
28 Chi bộ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cầu đường An Phong
29 Chi bộ Công ty Cổ phần In & Thương mại Khánh Hòa
30 Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Khánh Hòa
31 Chi bộ Công ty Tư vấn Kiến trúc và xây dựng Khánh Hòa
32 Chi bộ Công ty Cổ phần Doanh nghiệp trẻ
33 Chi bộ Công ty Cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng Miền Trung
34 Chi bộ Mai Linh tại Nha Trang
35 Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh
36 Chi bộ Công ty Cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang
37 Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
38 Chi bộ Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Khánh Hòa
39 Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy sản Thông thuận Cam Ranh
40 Chi bộ Công ty CP Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa
41 Chi bộ Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang
42 Chi bộ Công ty Cổ phần Amart
43 Chi bộ Văn phòng Luật sư Kim Ngân
44 Chi bộ Công ty DT Group
45 Chi bộ Công ty TNHH 79 Ngô Gia Tự
46 Chi bộ Công ty TNHH Bảo vệ Đại Phát Nha Trang
47 Chi bộ Công ty TNHH Hải Nam
48 Chi bộ Công ty TNHH Xây lắp 19/5
49 Chi bộ Công ty TNHH Long Sinh
50 Chi bộ Công ty TNHH Tín Thịnh
51 Chi bộ Công ty TNHH Phú Thịnh
52 Chi bộ Công ty TNHH MTV Phát triển Trang phục Phụ nữ kiểu Pháp