19/12/2023 11:11        

Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và mừng Xuân Giáp Thìn 2024