Văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
138-TB/ĐUK17/05/2024 Thông báo mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2-2024
Số 115-CV/BTG13/05/2024 Tham gia điều tra DLXH về Nghị quyết số 33-NQ/TW
122-KH/ĐUK08/05/2024 Kế hoạch tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
121-KH/ĐUK26/04/2024 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa năm 2024
120-kh/đuk24/04/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử
135-TB/ĐUK24/04/2024 Thông báo đăng ký danh sách lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt 2 năm 2024
753-CV/ĐUK19/04/2024 Tăng cường công tác tiết kiệm điện và phòng chống cháy nổ trong mùa khô
114-HD/BTG19/04/2024 Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)
113-CV/BTG11/04/2024 Hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”
748_CVĐUK10/04/2024 Hưởng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa (kèm KH 194)
08-QC/ĐUK10/04/2024 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
119-KH/ĐUK09/04/2024 Kế hoạch công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024
Số 118-KH/ĐUK09/04/2024 Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt và tuyên truyền Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung ...
112-HD/BTG09/04/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
108-CV/BTG06/04/2024 Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
110-HD/BTG05/04/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2024
314-BC/ĐUK25/03/2024 BÁO CÁO kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
345-QĐ/ĐUK20/03/2024 Số 345_QĐĐUK Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị
144-KH/ĐUK15/03/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kế luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
113-KH/ĐUK05/03/2024 Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho cấp ủy viên cơ sở năm 2024
123456789