Văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
104-KH/ĐUK01/12/2023 Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết HN lần thứ tám BCH TW khóa XIII
101-KH/ĐUK02/11/2023 Kế hoạch triển khai Đặc san Xuân 2024, Xuân Giáp Thìn
100-KH/ĐUK09/10/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội tỉnh KH trong tình hình mới.signed.signed
99-KH/ĐUK04/10/2023 Kế hoạch tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại
284-QĐ/ĐUK30/08/2023 Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quản lý
97-KH/ĐUK24/08/2023 Kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tậm năm 2023.signed.signed
98-KH/ĐUK24/08/2023 Kế hoạch tổ chức gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu nhân chào mừng kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.signed.signed
96-KH/ĐUK01/08/2023 Kế hoạch bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa năm 2023
93-KH/ĐUK31/07/2023 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
278-QĐ/ĐUK27/07/2023 Quyết định phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
92-KH/ĐUk30/06/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thao công nhân, lao động Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa năm 2023
09-QĐ/ĐUK26/06/2023 Quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử trên trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành E-Office trên mạng Internet
91-KH/ĐUK22/06/2023 Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10
88-KH/ĐUK14/06/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023
08-QĐ/ĐUK08/06/2023 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử
509-CV/ĐUK08/06/2023 Công văn triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TU
05-QC/ĐUK02/06/2023 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
261-QĐ/ĐUK26/05/2023 Quyết định khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025
87-KH/ĐUK24/05/2023 Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.signed.signed
04-QC/ĐUK08/05/2023 Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành E-Office
1234567