LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 31/12/1958
31/12/2021

“Cá nhân chủ nghĩa đẻ ra hàng trăm tính xấu như siêng ăn, biếng làm, kèn cựa, nghĩ đến mình không nghĩ đến đồng bào, tham danh lợi, địa vị.v.v...”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 30/12/1958
30/12/2021

“Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết"

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 29/12/1966
29/12/2021

“Trong công tác lưu thông phân phối, có hai điều quan trọng phải luôn luôn nhớ:/ - Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng,/ - Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không theo”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 28/12/1962
28/12/2021

“Gia đình là hạt nhân của xã hội”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 27/12/1965
27/12/2021

“Các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng sức người, sức của của nhân dân”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 26/12/1945
26/12/2021

“Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 25/12/1958
25/12/2021

“Tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt. Phải làm cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa hoàn toàn thắng, tư tưởng cá nhân hoàn toàn thất bại”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 24/12/1947
24/12/2021

..“Chúng ta toàn dân, giáo cũng như lương, đoàn kết kháng chiến để Tổ quốc được độc lập, tôn giáo được tự do”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 23/12/1946
23/12/2021

“Dân ta phải giữ nước ta,/  Dân là con nước, nước là mẹ chung”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 22/12/1964
22/12/2021

“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 21/12/1956
21/12/2021

Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân là một việc làm cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh"

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY/20/12/1961
20/12/2021

"Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn. Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kiêu ngạo tự mãn. Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là học tập, lao động, sinh hoạt theo đúng đạo đức của thanh niên xã hội chủ nghĩa"

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 19/12/1946
19/12/2021

"… Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa./Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ …"

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 18/12/1954
18/12/2021

"Nhiệm vụ của Quân đội hiện nay là phải cố gắng tiến lên chính quy. Đây là nhiệm vụ mới. Không nên vì hòa bình mà xao lãng học tập"

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 17/12/1958
17/12/2021

"Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong"

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 16/12/1945
16/12/2021

"Chịu khó, chịu khổ: Muốn giữ vững tinh thần chiến đấu, muốn dẻo dai trong lúc tác chiến, ngay bây giờ bộ đội phải tập ăn uống kham khổ, chịu đựng sự thiếu thốn cho quen; tập đi bộ, tập đi nặng, làm việc tỉ mỉ… Chịu khó, chịu khổ là phương thuốc bổ cho tinh thần và lực lượng bộ đội"

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 15/12/1958
15/12/2021

"Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang"

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 14/12/1958
14/12/2021

"Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân"

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 13/12/1951
13/12/2021

"Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy, vv… là không có tinh thần trách nhiệm"

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 12/12/1953
12/12/2021

" … Sau đây tôi có mấy lời dặn đồng bào và cán bộ ghi nhớ và làm cho đúng:  (1) Đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau. (2) Giúp đỡ bộ đội diệt phỉ, trừ gian, giữ gìn trật tự. (3) Ra sức tăng gia sản xuất để mọi người được ấm no. (4) Hết sức trung thành với Tổ quốc và Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Còn đối với những người trước đây đã lầm đường theo giặc nếu trở về Tổ quốc thì Chính phủ sẽ khoan hồng. Cán bộ thì phải thật sự gần gũi giúp đỡ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Chúc đồng bào và cán bộ mạnh khỏe và cố gắng"

|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|