21/04/2024 08:53        

Phát huy vai trò của đảng viên trong doanh nghiệp

Nhiều năm qua, các cấp công đoàn (CĐ) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác phát triển đảng viên là đoàn viên ưu tú. Qua đó, các đảng viên đã thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu, giúp tổ chức CĐ hoạt động hiệu quả, tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động (NLĐ).

 

Kết nối, chăm lo cho đoàn viên

 

Hiện nay, CĐ cơ sở Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Việt Đức (huyện Diên Khánh) có 78 đoàn viên, người lao động. Hàng năm, CĐ đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bám sát chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ. Có được kết quả đó một phần là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng hoạt động sâu sát của Chi bộ công ty và phát huy vai trò của các đảng viên. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, ông Nguyễn Hoài Chương - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ cơ sở công ty luôn gương mẫu trong công việc, nhiệt huyết với hoạt động CĐ. Ông thường xuyên gặp gỡ, động viên, lắng nghe ý kiến của đoàn viên, NLĐ; đồng thời giải quyết hoặc đề xuất lãnh đạo công ty giải quyết hợp tình, hợp lý. CĐ luôn quan tâm chăm lo cho đoàn viên, hỗ trợ kịp thời những đoàn viên gặp khó khăn. Để nâng cao hiểu biết pháp luật cho NLĐ, CĐ thường xuyên mở các đợt tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức. CĐ phát động toàn thể công nhân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động, CĐ phát hiện những đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Đến nay, chi bộ đã phát triển được 7 đảng viên, cử 2 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng để tạo nguồn kết nạp Đảng.

 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao biểu dương, khen thưởng ông Nguyễn Hoài Chương.

 

Hàng năm, CĐ cơ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang được CĐ cấp trên đánh giá cao về hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên. Đồng thời, CĐ luôn làm tốt công tác phát triển đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đến nay, từ nguồn giới thiệu của CĐ, Chi bộ Công ty Cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang đã phát triển được gần 30 đảng viên. Những đoàn viên ưu tú sau khi được kết nạp vào Đảng, tham gia vào ban chấp hành CĐ cơ sở luôn phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, NLĐ…

 

Nhiều năm qua, CĐ cơ sở Công ty TNHH Hải Nam luôn làm tốt công tác tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Bà Lê Thị Hoàng Ngọc Huyền - Phó Chủ tịch CĐ cơ sở Công ty TNHH Hải Nam cho biết: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đó, tôi luôn gương mẫu, thực hiện tốt công tác chuyên môn để góp phần hoàn thành kế hoạch hoạt động của công ty. Các đảng viên trong chi bộ luôn nêu gương, gần gũi, chia sẻ với NLĐ; tuyên truyền cho NLĐ hiểu về vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo động lực để đoàn viên trong công ty tích cực phấn đấu vào Đảng. Với vai trò là đảng viên, Phó Chủ tịch CĐ cơ sở, tôi luôn hướng đến tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa và phát triển bền vững tại doanh nghiệp. Cùng với đó, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, vì lợi ích NLĐ”...

 

Giúp công đoàn hoạt động hiệu quả

 

Hiện nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh quản lý, chỉ đạo hoạt động 9 LĐLĐ cấp huyện, 9 CĐ cấp ngành và tương đương, 1.491 CĐ cơ sở với hơn 87.900 đoàn viên. Trong đó, khu vực hành chính nhà nước có 936 CĐ cơ sở với 43.329 đoàn viên; khu vực kinh tế tư nhân có 555 CĐ cơ sở với 44.594 đoàn viên. Với vai trò là sợi dây nối giữa Đảng với công nhân, viên chức, lao động, tổ chức CĐ đã phối hợp tốt với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể khác trong công tác phát triển đảng viên. Số lượng đoàn viên được giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp tăng lên. Qua thực tiễn cho thấy, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi lĩnh vực hoạt động, nhất là các đảng viên là ủy viên ban chấp hành CĐ đã thể hiện được vai trò đầu tàu trong các hoạt động. Đồng thời, luôn tiên phong trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đến công nhân lao động. Qua đó, giúp quần chúng nhận thức rõ hơn về lý tưởng, định hướng mục tiêu để phấn đấu vào Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ do đơn vị phân công.

 

Công nhân Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Việt Đức trong giờ lao động.

 

Hàng năm, ngoài giao chỉ tiêu thi đua về phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, LĐLĐ tỉnh còn giao chỉ tiêu bình quân mỗi CĐ cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; thường xuyên tiếp cận, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, trực tiếp vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để NLĐ tìm hiểu, gia nhập tổ chức CĐ và phấn đấu, rèn luyện đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp CĐ trong tỉnh đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu 2.361 cán bộ, đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Qua đó, có 886 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, trong đó có 148 đảng viên thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

 

Ông Nguyễn Đức Trí - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò đảng viên trong tổ chức CĐ, các cấp CĐ trong tỉnh cần tập trung quán triệt Chỉ thị số 33, ngày 13-3-2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Kế hoạch số 15, ngày 26-2-2021 của Tỉnh ủy về phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, NLĐ và chủ doanh nghiệp về thực hiện công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu, tiên phong của đội ngũ đảng viên đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời, kịp thời khen thưởng, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong công tác phát triển đảng…

 

VĂN GIANG (thao Báo Khánh Hòa)