22/08/2023 08:32        

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận cho đối tượng kết nạp Đảng

Ngày 18/8, tại hội trường Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cho 38 học viên là đối tượng kết nạp đảng đến từ các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Suối Dầu và một số tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Quang cảnh lớp học

Theo đó, trong 2 ngày 18 và 19-8, các học viên được học 5 chuyên đề trong Tài liệu bồi dưỡng chính trị dành cho học viên đối tượng kết nạp đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản chính trị quốc gia phát hành, nhằm mục đích: giúp người có nguyên vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi học viên xây dựng động cơ vào đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

(Nguồn: Báo Khánh Hòa)