Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH
17/05/2021

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam."

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/901 - 18/5/2021)
14/05/2021

Tài liệu tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người lao động

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2021)
28/01/2021

Lịch sử quang vinh và truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chặng đường 91 năm qua, chúng ta rất tự hào về lịch sử của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

|<<    <   
1234[5]6
   >    >>|