TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2021)
28/01/2021

Lịch sử quang vinh và truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chặng đường 91 năm qua, chúng ta rất tự hào về lịch sử của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2021)
27/01/2021

Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
22/01/2021

Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

|<<    <   
1234[5]
   >    >>|