Cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của Luật Đất đai năm 2024” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
23/04/2024

Cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của Luật Đất đai năm 2024” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Triển khai cuộc thi trực tuyến " Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"
16/04/2024

Triển khai cuộc thi trực tuyến " Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"

Tuyên truyền trực quan, sử dụng cờ Tổ quốc, cờ Đảng Cộng sản Việt Nam
15/04/2024

Tuyên truyền trực quan, sử dụng cờ Tổ quốc, cờ Đảng Cộng sản Việt Nam

Tuyên truyền video quảng bá Khánh Hòa
09/04/2024

Tuyên truyền video quảng bá Khánh Hòa

Hướng dẫn tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
19/02/2024

Hướng dẫn tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Chỉ thỉ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/12/2023

Chỉ thỉ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

|<<    <   
[1]23456
   >    >>|