16/11/2023 08:46        

Phát động hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 
Bài viết khác