25/07/2022 14:53        

Giấy mời Hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 55 của QH XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa (08g00, ngày 28/7/2022 thứ năm)

 
Bài viết khác