22/02/2023 09:49        

ĐẢNG BỘ PC KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

Ngày 14/2/2023, Đảng bộ PC Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030” cho hơn 300 cán bộ, đảng viên tham gia trực tiếp tại Hội trường Công ty và trực tuyến tại các điểm cầu.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lưu Hồng Vân - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên, đồng chí Nguyễn Cao Ký - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PC Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Hải Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cùng toàn bộ đảng viên Đảng bộ, Ủy viên BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên và cán bộ quản lý các cấp chưa là đảng viên.

Đồng chí Lưu Hồng Vân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Hồng Vân - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên đã trình bày các nội dung của chuyên đề với 2 phần chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Khánh Hòa gắn với khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Đan xen vào các nội dung, báo cáo viên đã chia sẻ những câu chuyện về phong cách ứng xử văn hóa, trí tuệ và uyển chuyển của Bác trong công tác đối nội, đối ngoại trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của Người.

Đối với ngành điện, cùng với các ngành năng lượng khác, ngành điện nói chung, PC Khánh Hòa nói riêng đã đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - chính trị - xã hội và đời sống nhân dân, làm tiền để vững chắc cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước. Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty tiếp tục phát huy, lan tỏa giá trị văn hóa của ngành, từ đó tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa trong cơ quan, góp phần gia tăng hiệu quả kinh tế, văn hóa, mang lại lợi ích cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Cao Ký Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PC Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Ký - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PC Khánh Hòa đã đề nghị mỗi đảng viên trong Đảng bộ Công ty cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và coi đây là công việc thường xuyên. Việc học tập và làm theo Bác cần cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ của mình trong từng vị trí công việc được giao. Đó cũng chính là thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, nỗ lực trong xây dựng văn hóa, con người Khánh Hòa, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Dưới đâu ghi nhận một số hình tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thông UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty hướng dẫn cho đảng viên viết đăng ký thức hiện

Đại biểu dự Hội nghị

Đại biểu dự Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tin: Hồng Tú, ảnh: Huy Tôn