09/01/2023 14:27        

ĐẢNG BỘ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII.

Sáng ngày 07/01/2023, Đảng bộ Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Quang cảnh Hội nghị

               Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Tấn Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa. Về phía Đảng Bộ Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa có đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng bộ; toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ; các đồng chí là lãnh đạo các Phòng Chuyên môn nghiệp vụ (CMNV) tại Hội sở, Ban Giám đốc và lãnh đạo các Phòng CMNV, Phòng Giao dịch tại các Chi nhánh loại 2 trực thuộc chưa là đảng viên cùng toàn bộ quần chúng ưu tú đang công tác tại Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.

Đ/c Võ Tấn Bình – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa báo cáo tại Hội nghị

 

Đảng viên tham gia hội nghị

              Tại Hội nghị, đồng chí Võ Tấn Bình – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã truyền đạt, quán triệt các nội dung Nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm các chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

               Đây là những nội dung hết sức thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi đảng viên, CBCNV tại Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa. Từ đó, mỗi cá nhân, tập thể trong đơn vị chủ động tham mưu, cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn tại cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đình Tú (Agribank Khánh Hòa)