21/08/2022 08:26        

CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG: HỘI THAO KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2022

Sáng ngày 20/8/2022 , tại Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang, Cụm công nghiệp Dệt may Nha Trang đã tổ chức Hội thao Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022. Tham dự hội thao có 15 đội thi (9 đội nam và 6 đội nữ), với 90 vận động viên là các đội viên phòng cháy chữa cháy của các đơn vị, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Dệt May Nha Trang.

Mỗi đội thi có 6 vận động viên, thực hiện các quy trình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thực tế. Thành tích các đội thi dựa trên thời gian thực hiện quy trình và động tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Sau hơn 2 giờ đồng hồ tranh tài sôi nổi. Kết quả Hội thao như sau:

* Giải đội Nam/Nữ

Giải Ba đội Nam: Nhà Máy Sợi 3 – Công ty CP Dệt May Nha Trang

Giải Ba đội Nữ: NM May Dệt kim XK Nha Trang - C.ty CP DMNT

Giải Nhì đội Nam: Công ty TNHH SXTM Vĩnh Phương

Giải Nhì đội Nữ: Nhà Máy Sợi 3 - Công ty CP Dệt May Nha Trang

Giải Nhất đội Nam: Nhà Máy Sợi 2 - Công ty CP Dệt May Nha Trang

Giải Nhất đội Nữ: Nhà Máy Sợi 2 - Công ty CP Dệt May Nha Trang

* Giải toàn đoàn:

Giải Ba: Công ty TNHH SXTM Vĩnh Phương

Giải Nhì: Nhà Máy Sợi 3 - Công ty CP Dệt May Nha Trang

Giải Nhất: Nhà Máy Sợi 2 - Công ty CP Dệt May Nha Trang

Hội thao Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022, là dịp để các đội viên phòng cháy chữa cháy ôn luyện và thao diễn kỹ thuật, cùng giao lưu, trao đổi, học tập, nâng cao nhận thức và kỹ thuật, kỹ năng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; nâng cao năng lực phối hợp và hỗ trợ giữa các đơn vị trong Cụm công nghiệp dệt may Nha Trang nhằm ứng phó sự các cố cháy nổ, sẵn sàng cứu nạn tại cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp…

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(KA - DMNT)