11/08/2017 08:50        

Quyết định 671 ngày 11-8-2017 của Tỉnh Đoàn Vv công nhận UBKT Đoàn TNCS HCM Khối Doanh nghiệp khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022