LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 23/9/
23/09/2021

“Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn đi đôi với nhau”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 22/9/1962
22/09/2021

“Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng ”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 21/9/1954
21/09/2021

“Mỗi người sẽ tùy theo sức mình tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 20/9/1951
20/09/2021

“Cán bộ cần hoan nghênh ý kiến và những lời phê bình của dân, để sửa chữa sai lầm”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 19/9/1954
19/09/2021

“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 18/9/1926
18/09/2021

“Người cách mạng mẫu mực phải khiêm tốn, khoan hòa, lượng thứ, can đảm khi sa cơ, bình tĩnh khi thắng thế, không bao giờ được quên rằng cuộc đời mình và sự nghiệp của mình thuộc về toàn nhân loại chứ không thuộc về mình”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 17/9/1945
17/09/2021

“Chúng ta không sợ có khuyết điểm, chúng ta chỉ sợ không có quyết tâm sửa đổi, chúng ta phải lấy lòng “chí công vô tư”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 16/9/1950
16/09/2021

“Không có việc gì khó,/Chỉ sợ lòng không bền,/Đào núi và lấp biển,/Quyết chí ắt làm nên”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 15/9/1945
15/09/2021

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 14/9/1959
14/09/2021

“Cán bộ phải đi đúng đường lối quần chúng, dựa vào nhân dân; trước hết phải tin tưởng lực lượng và trí tuệ của nhân dân là vô cùng vô tận”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 13/9/1958
13/09/2021

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 12/9/1947
12/09/2021

“Chớ thấy thất bại mà nản, chớ thấy đắc thắng mà kiêu”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 11/9/1950
11/09/2021

“Kỷ luật là động lực giữ sức mạnh của bộ đội”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 10/9/1955
10/09/2021

“Bản chất của hòn đá là cứ ì ra, không nhúc nhích. Nhưng khi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà xô đẩy, thì dù tảng đá to mấy, nặng mấy, cũng phải lăn”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 09/9/1952
09/09/2021

“Lương thực, vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 08/9/1962
08/09/2021

“Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 07/9/1957
07/09/2021

“Muốn cải tạo xã hội mà đảng viên không tự cải tạo mình, không tự nâng cao mình thì không thể được”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 06/9/1967
06/09/2021

“Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng. Nhân dân ta đã đoàn kết, càng đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ hơn nữa!”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 05/9/1954
05/09/2021

“Những người khi kháng chiến thì rất anh dũng, trước bom đạn địch không chịu khuất phục, nhưng đến khi về thành thị lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 04/9/1954
04/09/2021

“Mong cán bộ ta cẩn thận từng lời nói, từng việc làm, thật thà “ba cùng”, làm đúng chính sách, để giành lấy kết quả tốt hơn trong công tác phát động quần chúng”

|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|