LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 17/11/1960
17/11/2021

“Để đánh thắng kẻ thù chung, chúng ta nhất định phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 16/11/1953
16/11/2021

“Quân dân đoàn kết một lòng,/ Kháng chiến thắng lợi, cờ hồng tung bay”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 15/11/1948
15/11/2021

“… Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết. Không đoàn kết tức là cô độc. Đã cô độc thì chẳng việc gì thành công”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 14/11/1950
14/11/2021

“Những ai đã lầm đường mà nay hối cải thì sẽ được khoan thứ”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 13/11/1947
13/11/2021

“Học hành là vô cùng. Học càng nhiều biết càng nhiều càng tốt...”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 12/11/1956
12/11/2021

“Cán bộ và chiến sĩ đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định vượt được khó khăn, sửa được sai lầm, giành được thắng lợi”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 11/11/1954
11/11/2021

“Phải luôn thi đua học tập và công tác, mở rộng tự phê bình và phê bình để tiến bộ mãi, để làm cho bộ đội ta càng thêm hùng mạnh, chính quyền ta càng thêm vững chắc”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 10/11/1951
10/11/2021

“… Cán bộ và bộ đội nhất định phải đi sát với nhân dân vì lực lượng của nhân dân là vô cùng mạnh mẽ…”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 9/11/1949
09/11/2021

“…Phải ra sức thi đua: Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ./Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo./Trau dồi tinh thần cho vững chắc./Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững vàng”.

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 8/11/1945
08/11/2021

“Nạn đói kém nguy hiểm hơn nạn chiến tranh”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 7/11/1959
07/11/2021

“… Nhờ Cách mạng Tháng Mười thành công mà một thế giới mới đã ra đời và ngày càng phồn vinh, càng mạnh mẽ như hoa nở mùa Xuân”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 06/11/1962
06/11/2021

“… Khen, chê phải đúng mức. Khen nhưng khen quá lời, “suy tôn” người được khen thì chính người được khen xấu hổ. Đập nhưng đập bậy thì người ta không phục...”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 05/11/1946
05/11/2021

“…Giao thông vận tải là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trễ”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 04/11/1951 
04/11/2021

“… Muốn thắng, thì ta phải tích cực, tự động, bí mật, mau chóng, kiên quyết, dẻo dai. Chắc thắng mới đánh. Nhưng tuyệt đối chớ chủ quan khinh địch...”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 03/11/1968
03/11/2021

“… Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi…”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 02/11/1959
02/11/2021

“… chớ nên cái gì tốt thì dành cho mình, xấu để cho người khác”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 01/11/1967
01/11/2021

…Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 31/10/1063
31/10/2021

“Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 30/10/1968
30/10/2021

“Dân quân du kích ta có truyền thống rất vẻ vang: già trẻ, gái trai, đều anh dũng đánh giặc, cứu nước cứu nhà; tài giỏi mưu trí, lấy ít thắng nhiều”

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 29/10/1945
29/10/2021

“Không quân đội nào, không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc”.

|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|