LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 12/02/1965:
19/02/2021

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tại Đại hội thi đua “Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều” toàn miền Bắc, ngày 12/02/1965. Đây là giai đoạn ở miền Bắc đang có rất nhiều phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, mà phong trào thi đua năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều” là một trong số đó.

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 11/02/1967: “Phải làm cho lực lượng của dân quân du kích thành những tấm lưới sắt rộng rãi và chắc chắn, chăng khắp mọi nơi, địch mò đến đâu là mắc lưới đến đó”.
19/02/2021

Là lời của Hồ Chí Minh trình bày trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, ngày 11/2/1951, khi bàn về việc phát triển lực lượng vũ trang 3 thứ quân “để đánh thắng nữa, đánh thắng mãi, đế tiến tới tổng phản công” giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp xâm lược.

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 09/02/1961: “Thực hiện khẩu hiệu “Sạch làng tốt ruộng”, “Tấc đất tấc vàng” - nhà cửa, vườn tược, đường sá đều sạch sẽ, đúng vệ sinh”.
19/02/2021

Lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong Bài viết Một chi bộ tốt ở nông thôn, đăng trên Báo Nhân dân, số 2518, ngày 09/02/1961. Đây là giai đoạn miền Bắc đang tập trung thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 08/02/1955: “Tự mãn thì không tiến bộ được nữa; không tiến bộ tức là thoái bộ, mà thoái bộ thì không làm tròn nhiệm vụ”.
19/02/2021

Đây là lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất đợt II, ngày 8/2/1955; trong giai đoạn miền Bắc nước ta mới được giải phóng và bước vào cải cách ruộng đất.

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 07/02/1958: “Đối với tất cả các nước trên thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết tha mong muốn duy trì tình hữu nghị và thành thật hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tương trợ để xây dựng hòa bình thế giới lâu dài”.
19/02/2021

Lời nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày trong Hội nghị những người Ấn nghiên cứu vấn đề quốc tế, ngày 07/02/1958. Đây là giai đoạn Người có nhiều hoạt động đối ngoại, viếng thăm các nước.

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 06/02/1953:
19/02/2021

Đây là lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày trong buổi Khai mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, Dân, Chính ở cơ quan Trung ương, ngày 06/02/1953; là giai đoạn nước ta đang đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp.

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 05/02/1953: “Nông dân lao động là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất chắc chắn của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công ắt phải dựa vào quần chúng nông dân”.
05/02/2021

Lời dạy trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Thư gửi Hội nghị nông vận và dân vận, ngày 05/02/1953. Đây là thời điểm cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta bước sang giai đoạn phản công, đòi hỏi phải huy động cao độ sức mạnh của toàn dân tộc

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 04/02/1963:
04/02/2021

Là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết "Mừng Đảng ta 33 tuổi, vào ngày 4 tháng 2 năm 1963

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 03/02/1963:
03/02/2021

Lời dạy này được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bài: Đoàn kết tiến lên giành thắng lợi mới. Bài viết nhân dịp kỷ niệm lần thứ 33 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/1963)

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 02/02: “Chính phủ sẽ luôn luôn rộng lượng với những ai biết cải tà quy chính, trọng thưởng những ai biết đái tội lập công”
02/02/2021

Câu nói trên được Hồ Chí Minh viết trong Thư chúc tết đồng bào vùng tạm bị địch chiếm, ngày 2/2/1949).

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 31/01/1954: "… công việc nào cũng quan trọng, cũng cần thiết và những người quyết tâm làm tròn nhiệm vụ đều là chiến sĩ, anh hùng".
01/02/2021

Đây là lời thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, ngành thương binh, cựu binh, nhân Hội nghị cán bộ ngành thương binh, cựu binh vào tháng một năm 1954

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 30/01/1961: “Mục đích của chúng ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nâng cao không ngừng đời sống nhân dân và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”.
01/02/2021

Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bài Nói chuyện tại hội nghị phổ biến nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ ba về kế hoạch nhà nước năm 1961

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 29/01/1957: “…đoàn kết, cảnh giác, nâng cao chí khí chiến đấu, truyền thống anh dũng, kiên quyết làm tròn nhiệm vụ thì quân đội ta bất kỳ thời chiến hay thời bình sẽ là quân đội tất thắng, vô địch”
29/01/2021

Ngày 29/01/1957, tại buổi nói chuyện với các đại biểu quân đội, thương binh và quân nhân phục viên, nhân dịp tết Đinh Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biểu dương và căn dặn

LỜI BÁC DẠY NGÀY 28/01/1969: “…bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn…”
28/01/2021

Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Thư gửi cán bộ, chiến sĩ bộ đội Thông tin liên lạc, ngày 28/01/1969, nhân dịp bộ đội Thông tin liên lạc mở Đại hội thi đua lập công; Bác căn dặn “Đã có cố gắng, cần luôn cố gắng hơn nữa. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới…”.

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 27/01/1947 “Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh”.
27/01/2021

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Thư gửi các chiến sĩ cảm tử quân Thủ đô ngày 27/01/1947: “…Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh. Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại, cái tinh thần quật cường đó đã kinh qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, truyền lại cho các em.

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 26/01/1961:
26/01/2021

Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bài Nói chuyện tại Hội Nghị công nghiệp toàn miền Bắc ngày 26/01/1961, đăng trên Báo Nhân dân, số 2505, ngày 27/01/1961; trong thời điểm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân miền Bắc đang năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ nhất, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ III.

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 25/01/1954 “Phải có một quân đội đánh giỏi và một hậu phương vững chắc", “Mỗi một người công nhân, mỗi một người nông dân đều phải biết đánh giặc”. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng”.
25/01/2021

Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết "Lênin dạy", đăng trên Báo Nhân dân, số 161, từ ngày 21 đến ngày 25/01/1954. Đây là thời điểm quân và dân ta đang mở các chiến dịch lớn tiến công địch trên các chiến trường toàn quốc; kế hoạch Nava của thực dân Pháp đang trên đà phá sản; cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của nhân dân ta tiến đến giai đoạn quyết định, cần phải có sức mạnh tổng lực của lực lượng quân sự hùng mạnh và nguồn hậu cần tiếp tế hùng hậu, để đáp ứng yêu cầu của cuộc quyết chiến chiến lược giành thắng lợi.

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 24/01/1963 “Tết trồng cây chẳng những có ý nghĩa kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị to lớn”.
24/01/2021

Đó là lời trong Bài "Tết trồng cây" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng trên Báo Nhân dân, số 3228, ngày 27/1/1963; vào thời điểm, các địa phương trên cả nước đang sôi nổi chuẩn bị Tết trồng cây, với khí thế tinh thần và trách nhiệm rất cao; trong đó nổi bật là Đoàn Thanh niên Lao động ở 10 tỉnh, thành (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tĩnh, v.v) đã quyết tâm nhận trách nhiệm làm đội quân chủ lực đi đầu trong phong trào Tết trồng cây.

|<<    <   
[1]23
   >    >>|