Chuyện bác Hồ gặp lão ngư ở biển Sầm Sơn
01/01/2021

Một mùa hè trăn trở… Miền Bắc đang chuẩn bị Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III. Hồ Chủ tịch đi thăm nhân dân một số tỉnh phía Nam Thủ đô Hà Nội. Người ghé Sầm Sơn tắm biển. Hiểu được ý Bác. Anh Vũ Kỳ, Thư ký riêng của Bác, bố trí nơi Bác đến tắm được gần dân, xa bãi tắm của du khách nghỉ hè.