11/08/2017 10:00        

Quyết định 673 ngày 11-8-2017 của Tỉnh Đoàn Vv công nhận BCH, BTV Đoàn TNCS Đoàn Khối Doanh nghiệp khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022