25/01/2021 11:10        

Đảng bộ bưu điện tỉnh khánh hòa tổ chức học tập, Quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 09/01/2021, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị được đồng chí Võ Tấn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trực tiếp quán triệt. Tham gia học tập tại hội nghị có 83 cán bộ, đảng viên của đơn vị. Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII. Sau khi kết thúc hội nghị, toàn bộ cán bộ, đảng viên viết thu hoạch theo quy định.