Văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
49_KH/ĐUK06/06/2022 Kế hoạch hưởng ứng tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2022
50-KH/ĐUK06/06/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
47-HD/BTGTW04/04/2022 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
42-KH/ĐUK22/02/2022 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09, ngày 28-01-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
40-KH/ĐUK14/02/2022 Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
37-KH/ĐUK18/01/2022 Kế hoạch thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022
12-HD/BTCTW18/01/2022 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên
35-KH/ĐUK11/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập ĐCSVN, 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và mừng Xuân Nhâm Dần 2022
36-KH/ĐUK11/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022
35-KHĐUK29/12/2021 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
109-QĐ/ĐUK23/12/2021 Quyết định Xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2021
110-QĐ/ĐUK23/12/2021 Quyết định khen thưởng tổ chức cơ sở đảng năm 2021
111-QĐ/ĐUK23/12/2021 Quyết định khen thưởng chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở năm 2021
112-QĐ/ĐUK23/12/2021 Quyết định khen thưởng đảng viên năm 2021
32-KH/ĐUK10/12/2021 Thực hiện Kế hoạch số 50 của BTV Tỉnh ủy về triển khai Chỉ thị số 03 của BTT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động Người VN ưu tiên dùng hàng Việt Nam
31-KH/ĐUK10/12/2021 Thực hiện Kế hoạch số 53 của BTV TU về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
211-CV/ĐUK07/12/2021 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối
30-KH/ĐUK30/11/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tập huấn Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối năm 2021
01-TT/ĐUK11/11/2021 Thông tri về lãnh đạo ĐH Đoàn cấp cơ sở tiến tới ĐHĐB Đoàn TNCS HCM Khối Doanh nghiệp NK 2022-2027
03_HD/ĐUK10/11/2021 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021
1234