Giám sát để nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền địa phương sau sắp xếp
22/09/2021

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, sáng 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét Kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

Khuyến nghị những việc doanh nghiệp cần làm để kinh doanh bền vững hơn
13/09/2021

Nếu doanh nghiệp không thay đổi, chính họ sẽ tự loại mình ra khỏi các đối tượng để được hưởng lợi, hoặc mất đi những cơ hội để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

|<<    <   
[1]2
   >    >>|