Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021
04/02/2021

Ngày 3-2, Thường trực Ban Bí thư có Điện về tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức điện.

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng
02/02/2021

Trân trọng giới thiệu toàn văn  Diễn văn do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
01/02/2021

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp

Công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
31/01/2021

Sáng 31-1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên BCH Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đ/c, gồm 180 đ/c Ủy viên chính thức và 20 đ/c Ủy viên dự khuyết
29/01/2021

Ngày 29/1, Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc thứ 5. Trong ngày làm việc này, Đại hội tiếp tục xem xét về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ngày 27-1, Đại hội XIII của Đảng tổ chức phiên thảo luận tại hội trường
28/01/2021

Sáng 27-1, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Trung ương thông qua nhân sự thuộc trường hợp "đặc biệt"; danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt khóa mới
20/01/2021

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII ...

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ
01/12/2020

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và trao các quyết định.

Phải lựa chọn được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự đại hội đảng toàn quốc
10/09/2020

Về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII, theo quy định của Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương có nhiệm vụ quyết định việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc.