Văn bản
Ký hiệu: 03-HD/VPTW
Ngày ban hành: 04-06-2021
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Số 03_HDWPTW Hướng dẫn quản lý và sử dụng chữ ký số trong hoạt động các cơ quan, tổ chức đảng
Cơ quan ban hành: Văn phòng Trung Ương
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung:
Các văn bản khác