Văn bản
Ký hiệu: 47-HD/BTGTW
Ngày ban hành: 04-04-2022
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cơ quan ban hành: Văn phòng Trung Ương
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung:
Các văn bản khác