Văn bản
Ký hiệu: 42-KH/ĐUK
Ngày ban hành: 22-02-2022
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09, ngày 28-01-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Ban thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Khánh Hòa
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung: