14/07/2023 08:35        

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930 - 16/7/2023)