24/09/2021 09:33        

Giới thiệu trang thông tin điện tử huy động nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 23-9, Tỉnh ủy Khánh Hòa có văn bản về việc triển khai hưởng ứng, tuyên truyền, giới thiệu về trang thông tin điện tử huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội (thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19).

Theo đó, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tuyên truyền, giới thiệu về trang thông tin điện tử nói trên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí giới thiệu về ra mắt, hoạt động và các hoạt động thường xuyên của Tiểu ban. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo việc giới thiệu các hoạt động của Tiểu ban...

 

 

Giao diện trang thông tin điện tử huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

 

Trang thông tin điện tử huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa chỉ: http://vandongxahoi.mattran.org.vn/. Việc ra đời của trang thông tin nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo hỗ trợ nhân dân trên toàn quốc.

 

Link tải toàn văn!

 

theo tinhuykhanhhoa.vn