01/12/2020 08:40        

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và trao các quyết định.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương  giao nhiệm vụ cho các đồng chí nhận quyết định điều động, phân công nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giao nhiệm vụ cho các đồng chí nhận quyết định điều động, phân công nhiệm vụ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư: Lê Văn Châu, Hoàng Giang và Nguyễn Đức Phong cùng lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Theo Quyết định số 2493-QĐNS/TW, ngày 04/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí; chuẩn y đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối  Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025; chuẩn y 02 đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm: đồng chí Bùi Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đồng chí Đặng Đình Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020, Trưởng Phòng Nghiệp vụ I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thường trực Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm với Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thường trực Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị cũng đã nghe công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc: phân công đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; phân công đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Trưởng Ban Thường trực phụ trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; điều động, phân công đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đến nhận nhiệm vụ tại Ban Dân vận Đảng ủy Khối và giữ chức Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối; điều động, phân công đồng chí Vũ Trí Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đảng ủy Khối đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối và giữ chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; phân công đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối phụ trách Văn phòng Đảng ủy Khối; điều động, phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Thường trực Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ tại các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Thường trực Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ tại các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Chúc mừng các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lân thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc phân công, điều động cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được thực hiện đúng quy trình, kịp thời, chặt chẽ và dựa trên năng lực, sở trường công tác, khả năng đáp ứng công việc của từng đồng chí. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng và mong muốn các đồng chí cán bộ với kinh nghiệm, năng lực, trình độ của mình tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu thay mặt các đồng chí được Ban Thường vụ điều động, phân công bày tỏ cảm ơn chân thành đến các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, lãnh đạo các ban, đơn vị trong Đảng ủy Khối tín nhiệm. Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu hứa không ngừng rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thường trực Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ tại các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Thường trực Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ tại các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

P.V