05/03/2021 07:50        

Lễ phát động tháng thanh niên Khối Doanh nghiệp

Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng Thanh niên năm 2021” và thực hiện công trình thanh niên “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.

 

Ngày 02/3/2021, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2021 và thực hiện công trình thanh niên “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.

Tại Lễ phát động, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2021 với các nhiệm vụ trọng tâm tổ chức ra quân thực hiện Tháng Thanh niên 2021, phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc Thanh niên; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; triển khai tham gia Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (trực tuyến và thi viết), ra quân 04 chủ nhật xanh, tổ chức chương trình “Ngày Đoàn viên”.

Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên 2021, hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo” do Tỉnh ủy Khánh Hòa phát động, theo đó, Đoàn khối thực hiện công trình thanh niên “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”, nhằm tham gia trợ giúp kịp thời, thiết thực cho các địa chỉ nhân đạo theo hướng bền vững, trợ giúp các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn theo danh sách do Ban Chỉ đạo cuộc vận động đề xuất. Kết quả kết quả toàn đoàn đã đăng ký hỗ trợ 30 địa chỉ nhân đạo.

          Bên cạnh đó, Đoàn Khối tập trung tham mưu, tổ chức các hoạt động như: trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn; thực hiện chương trình “Rèn luyện Đoàn viên” giai đoạn 2018 – 2022; tăng cường rèn luyện cán bộ Đoàn theo Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,…. tập trung tăng cường hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp Thanh niên; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong Thanh niên và xã hội… góp phần triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra

Song song với các hoạt động của Đoàn Khối, tại các đơn vị, các cơ sở đoàn cũng sẽ triển khai đa dạng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, cụ thể là các hoạt động: Tổ chức Hành trình đến với các địa chỉ đỏ, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; các hoạt động về nguồn, hiến máu tình nguyện, trao học bổng cho thiếu nhi vượt khó học giỏi, thực hiện các công trình phần việc Thanh niên tại đơn vị,….

Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Khánh Hòa đã và đang chào mừng kỷ niệm 90 năm bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, đồng loạt đến tất cả các cơ sở trực thuộc. Qua đó, giúp Đoàn viên, Thanh niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Doanh nghiệp trong tham gia xây dựng và phát triển quê hương.