Văn bản
Ký hiệu: 66-KH/ĐUKz
Ngày ban hành: 20-12-2022
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Ban thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Khánh Hòa
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung:
Các văn bản khác