Văn bản
Ký hiệu: Số 115-CV/BTG
Ngày ban hành: 13-05-2024
Ngày hết hiệu lực: 23-08-2024
Trích yếu: Tham gia điều tra DLXH về Nghị quyết số 33-NQ/TW
Cơ quan ban hành: Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung: