Văn bản
Ký hiệu: 122-KH/ĐUK
Ngày ban hành: 08-05-2024
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Cơ quan ban hành: Ban thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Khánh Hòa
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung:
Các văn bản khác