Văn bản
Ký hiệu: 100-KH/ĐUK
Ngày ban hành: 09-10-2023
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội tỉnh KH trong tình hình mới.signed.signed
Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung:
Các văn bản khác