Văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
37-KH/ĐUK18/01/2022 Kế hoạch thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022
35-KH/ĐUK11/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập ĐCSVN, 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và mừng Xuân Nhâm Dần 2022
36-KH/ĐUK11/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022
35-KHĐUK29/12/2021 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
109-QĐ/ĐUK23/12/2021 Quyết định Xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2021
110-QĐ/ĐUK23/12/2021 Quyết định khen thưởng tổ chức cơ sở đảng năm 2021
111-QĐ/ĐUK23/12/2021 Quyết định khen thưởng chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở năm 2021
112-QĐ/ĐUK23/12/2021 Quyết định khen thưởng đảng viên năm 2021
32-KH/ĐUK10/12/2021 Thực hiện Kế hoạch số 50 của BTV Tỉnh ủy về triển khai Chỉ thị số 03 của BTT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động Người VN ưu tiên dùng hàng Việt Nam
31-KH/ĐUK10/12/2021 Thực hiện Kế hoạch số 53 của BTV TU về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
211-CV/ĐUK07/12/2021 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối
30-KH/ĐUK30/11/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tập huấn Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối năm 2021
01-TT/ĐUK11/11/2021 Thông tri về lãnh đạo ĐH Đoàn cấp cơ sở tiến tới ĐHĐB Đoàn TNCS HCM Khối Doanh nghiệp NK 2022-2027
03_HD/ĐUK10/11/2021 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021
25-KH/ĐUK19/10/2021 Số 25_KHĐUK Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
08-HD/BTCTW27/09/2021 Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
86-BC/ĐUK22/09/2021 Số 86_BCĐUK Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Xây dựng Đảng quý III và chương trình công tác trọng tâm quý IV năm 2021
22-KH/ĐUK20/09/2021 Số 22_KHĐUK Học tập và tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc"
20-KH/ĐUK30/08/2021 Số 20_KHĐUK Về tăng cường, sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
21-KH/ĐUK30/08/2021 Số 21_KHĐUK Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển
1234