Văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
63-BC/ĐUK22/06/2021 Số 63_BCĐUK BC kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
18-KH/ĐUK26/05/2021 Số 18_KHĐUK Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021
28-TB/TĐTN20/05/2021 Số 28_TBTĐTN Thông báo tổ chức Ngày thứ bảy tình nguyện - Ngày lao động xanh chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
16-KH/ĐUK05/05/2021 Số 16_KH Vv quy hoạch BCH, BTV và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khóa VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
17-KH/BCĐ05/05/2021 Số 17_KH Công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
42-BC/ĐUK05/05/2021 Số 42_BC Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
15-KH/ĐUK04/05/2021 Số 15_KH Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa năm 2021
03-QĐi/ĐUK14/04/2021 So 03_QĐi xây dựng Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối
14-KH/ĐUK14/04/2021 Số 14_KH thực hiện kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư
67-QĐ/ĐUK14/04/2021 Số 67_QĐ Thành lập bộ phận tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
02-QĐi/ĐUK14/04/2021 Số 02_QĐi về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối
02_HD/ĐUK12/04/2021 Số 02_HD Thực hiện chi hỗ trợ công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân, giai đoạn 2021 -2025
38-BC/ĐUK07/04/2021 Số 38_BC Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020
64-QĐ/ĐUK30/03/2021 Số 64_QĐ Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
12-KH/ĐUK23/03/2021 Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
13-KH/ĐUK23/03/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02 của BTV Tỉnh ủy về Công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoan 2021 - 2025
13-KH/ĐUK23/03/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02 của BTV Tỉnh ủy về Công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoan 2021 - 2025
63-QĐ/ĐUK22/03/2021 Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên, nhiệm kỳ 2020 - 2025
11-KH/ĐUK11/03/2021 Kế hoạch số 11 ngày 11-3-2021 Tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
33-BC/ĐUK10/03/2021 Số 33_BC Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
123