Văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
77-KH/ĐUK14/03/2023 Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy năm 2023
78-KH/ĐUK14/03/2023 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền trực quan năm 2023
71-KH/ĐUK11/01/2023 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025
70-KH/ĐUK09/01/2023 Kế hoạch học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030"
08-CTr/ĐUK06/01/2023 Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
05-NQ/ĐUK06/01/2023 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp về thực hiện nhiệm vụ năm 2023
75-KH/UBKTĐUK05/01/2023 Kế hoạch công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp năm 2023
68-KH/ĐUK04/01/2023 Kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
69-KH/ĐUK04/01/2023 Kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
67-KH/ĐUK22/12/2022 Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và mừng Xuân Quý mão 2023
220-QĐ/ĐUK20/12/2022 Quyết định Xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2022
221-QĐ/ĐUK20/12/2022 Quyết định khen thưởng tổ chức cơ sở đảng năm 2022
222-QĐ/ĐUK20/12/2022 Quyết định khen thưởng chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở năm 2022
223-QĐ/ĐUK20/12/2022 Quyết định khen thưởng Đảng viên năm 2022
66-KH/ĐUKz20/12/2022 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
65-KH/ĐUK28/11/2022 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
64-KH/ĐUK21/11/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
05-HD/ĐUK14/11/2022 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022
63-KH/ĐUK08/11/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vào bảo đảm an ninh
26-NQ/TW03/11/2022 Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
123456