01/02/2021 15:21        

Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây