27/01/2022 08:42        

CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Mẫu đăng ký chuyên đề toàn khóa: Tại đây

Mẫu đăng ký hàng năm dành cho đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước: Tại đây

Mẫu đăng ký hàng năm dành cho đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân: Tại đây