08/10/2021 10:46        

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU "BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC TÔI"

Ngày 08/10/2021 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối có Công văn số 35-CV/BTG về việc Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi".

 

THAM GIA DỰ THI:  https://biencuongtoquoc.vn 

 

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, thời gian thi được bắt đầu từ ngày 01/10/2021 với 03 vòng thi (tuần, bán kết, chung kết) trên website: https://biencuongtoquoc.vn hoặc App Thanh niên Việt Nam hoặc truy cập vào banner mời tham gia Cuộc thi được đăng trên các báo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ…