12/09/2021 12:37        

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NHA TRANG: HƯỞNG ỨNG SẢN XUẤT 3 TẠI CHỖ VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

 

Đã tròn 1 tháng Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang và các đơn vị đóng chân trên địa bàn Công ty tổ chức sản xuất 3 tại chỗ (26/7/2021 - 26/8/2021). Với sự quan tâm sát sao chu đáo của lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực của CBCNV Công ty  và nhất là hơn 800 lao động trong toàn cụm (chiếm gần 40 % tổng số lao động) đã cố gắng, chung sức chung lòng, tạm xa gia đình để tham gia sản xuất 3 tại chỗ, tạo ra năng suất sản lượng gần bằng 60% trước dịch, đáp ứng kịp thời đơn hàng cho các khách hàng, đối tác, đặc biệt các đơn hàng xuất khẩu, đảm bảo uy tín khách hàng.

Công ty đã tổ chức Khu lưu trú, chuẩn bị mùng, mền, chiếu, gối, vật dụng cá nhân thiết yếu… Nhà ăn Công ty phục vụ ăn uống tại chỗ 3 bữa, đảm bảo dinh dưỡng… Để động viên người lao động, ngoài tiền lương sản phẩm, đảm bảo đầy đủ các bữa cơm trong ngày, Công ty hỗ trợ cho mỗi người lao động trung bình 120.000 đồng/ ngày.


Song song hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty rất chú trọng công tác phòng chống dịch covid-19. Đảm bảo yêu cầu về điều kiện khu lưu trú, vệ sinh môi trường, khử khuẩn. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Kiểm soát chặt xe hàng hóa ra vào, thực hiện xét test và cách ly vùng đệm cho số lao động bổ sung 3 tại chỗ … Phối hợp với CDC Khánh Hòa tổ chức xét nghiệm lần đầu cho toàn thể lao động tham gia sản xuất 3 tại chỗ; đồng thời Trạm Y tế Công ty thực hiện việc test cho lao động tham gia sản xuất và lưu trú. Vừa qua gần 90 % số lao động tham gia sản xuất 3 tại chỗ đã được tiêm vaccine phòng covid-19, để tạo sức đề kháng cho người lao động, cũng chính là “sức đề kháng” cho doanh nghiệp bám trụ sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ, số lao động bổ sung sau sẽ được tỉnh Khánh Hòa phân bổ vào đợt tiêm kế tiếp.
Sau một thời gian thực hiện mô hình sản xuất 3 tại chỗ, cho thấy nếu chuẩn bị tốt về tâm lý, ăn uống, ngủ nghỉ và sản xuất trong Nhà máy kể cả trong kịch bản phải áp dụng 3 tại chỗ trong thời gian dài hơn so với áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ thì cũng không là trở ngại lớn. Qua đó, đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người lao động. Có thể nói thực hiện sản xuất 3 tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn nhất cho sản xuất và phòng chống dịch hiệu quả cho doanh nghiệp.      

Kim Anh