29/03/2021 15:45        

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP KHÁNH HÒA: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Sáng ngày 29/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Khánh Hòa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Dự và phát biểu khai giảng lớp có đồng chí Lê Thị Ngọc Sương – Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 29/3 đến hết ngày 03/4/2021. Tham gia lớp học có 66 đảng viên dự bị thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối, tại đây, các học viên được nghe, thảo luận và nghiên cứu 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.