05/02/2016 14:29        

Quyết định về việc công nhận Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa khóa II, nhiệm kỳ 2001 - 2005