Văn bản
Ký hiệu: 06-CTr/ĐUK
Ngày ban hành: 20-05-2021
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cơ quan ban hành: Ban thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Khánh Hòa
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung:
Các văn bản khác