Văn bản
Ký hiệu: 03-QĐi/ĐUK
Ngày ban hành: 14-04-2021
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: So 03_QĐi xây dựng Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối
Cơ quan ban hành: Ban thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Khánh Hòa
Loại văn bản: Quy định
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung:
Các văn bản khác