Văn bản
Ký hiệu: 42-BC/ĐUK
Ngày ban hành: 05-05-2021
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Số 42_BC Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Cơ quan ban hành: Ban thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Khánh Hòa
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung:
Các văn bản khác