Văn bản
Ký hiệu: 38-BC/ĐUK
Ngày ban hành: 07-04-2021
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Số 38_BC Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Ban thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Khánh Hòa
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung:
Các văn bản khác