Văn bản
Ký hiệu: 64-QĐ/ĐUK
Ngày ban hành: 30-03-2021
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Số 64_QĐ Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ban thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Khánh Hòa
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung:
Các văn bản khác